"Z liczbami na ty" - kółko matematyczne dla klas III

Opublikowano: niedziela, 06, listopad 2016
admin_rs
     Celem zajęć koła matematycznego ma być rozbudzanie zainteresowań matematycznych oraz utrwalanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w szkole. Atrakcyjność zadań powinna wynikać z samej istoty poruszanych w nich zagadnień, natomiast treści powinny motywować do podjęcia umysłowego wysiłku, żeby się z nimi zmierzyć. Taki sposób prezentacji wynika z założenia, że matematyka jest rodzajem ludzkiej aktywności, metodą organizowania myślenia, a nie dziedziną wiążącą się z przyswajaniem gotowych treści i procedur. Trening matematyczny wykraczający poza program, zróżnicowany pod względem trudności ma za zadanie wspieranie rozwoju uzdolnień, zainteresowań i postaw twórczych. Ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, do tworzenia strategii służących rozwiązaniu problemu. Dodatkowo ma przygotować do dalszej edukacji matematycznej, do udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.

Czytaj więcej: "Z liczbami na ty" - kółko matematyczne dla klas III

Kółko matematyczne dla klas II

Opublikowano: środa, 02, grudzień 2015
admin_ko

- wtorki od 16:15 do 17:00 w sali 27, prowadząca Elżbieta Zapał
- cele: Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz logicznego i twórczego myślenia.

Koło matematyczne dlaklas III

Opublikowano: środa, 25, listopad 2015
admin_rs

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”
Roger Bacon

Celem zajęć – kółka matematycznego dla klas III - jest  rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz logicznego i twórczego myślenia, umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi, jak również zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Poprzez zabawy edukacyjne dzieci poznają tajniki matematyki oraz gier i zabaw logicznych. W różnych zabawach z liczbami często towarzyszy nam komputer. W ten prosty sposób oswajamy się ze światem matematyki.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.15-17.00 w sali nr 26.


Prowadzi: Sylwia Abramowska