KÓŁKO ARTYSTYCZNENE KL. Ib

Opublikowano: środa, 25, listopad 2015 admin_rs

Twórczość artystyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka. Sprawia mu wiele radości, uwrażliwia na piękno i pozwala poznać otaczającą rzeczywistość. Każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu wykazuje zdolności plastyczne.  

 

Program kółka artystycznego uwzględnia zadania szkoły i nauczyciela w zakresie nauczania edukacji plastycznej, kształcenia umiejętności i wychowania. Ma na celu rozwijać i rozszerzać wiadomości zdobyte na lekcjach, rozwijać zdolności plastyczne, zachęcać do twórczego działania. Wyposaża ucznia w umiejętności ułatwiające dalszy rozwój, przygotowuje do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 16.15 do godz. 17.00 w sali nr 1.

Prowadzący: mgr Edyta Witkowska

Odsłony: 1031