Wpłaty na Radę Rodziców

Opublikowano: środa, 26, październik 2016
admin_rs

Składka na RR wynosi 60 zł. Kolejne dziecko 20 zł., a następne 0 zł.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na konto:

Uwaga zmiana nr rachunku i banku

Nr konta Rady Rodziców: 

69 8831 0002 3001 0114 4166 0001

Bank Spółdzielczy w Iławie