Wychowawcy w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowano: wtorek, 12, grudzień 2017
admin_rs
Symbol oddziału Wychowawca
1A Justyna Lewandowska
1B Lucyna Augustyniak
1C Mariola Garbino
2A Iwona Piankowska
2B Ewa Leduchowska
3A Aleksandra Sikorska
3B Edyta Witkowska
3C Katarzyna Romanowska
3D Anna Olszewska
3E Paulina Smolińska
3F Maria Kanicz-Tyburska
4A Łukasz Suchocki
4B Krystian Olejnik
4C Joanna Szczekało
4D Danuta Pączkowska
4E Beata Jastrzębska
5A Małgorzata Pasternak
5B Maria Stodolna
5C Bożena Pawlikowska
5D Aleksandra Seroczyńska
6A Anna Grzelka
6B Beata Ciesielska
6C Jerzy Fiereck
6D Bożena Tyszkiewicz
7A Beata Zielska
7B Anna Kamińska
7C Joanna Markowska

Nauczyciele wychowawcy w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016
admin_rs

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników

stan na dzień 01.09.2016 r.

Lp. Klasa Wychowawca
1a Piankowska Iwona
1b Leduchowska Ewa
2a Sikorska Aleksandra
2b Witkowska Edyta
2c Romanowska Katarzyna
2d Olszewska Anna
2e Smolińska Paulina
2f Kanicz -Tyburska Maria
3a Zapał Elżbieta
3b Augustyniak Lucyna
3c Licznerska Anna
3d Garbino Mariola
3e Lewandowska Justyna
3f Tomaszewska Bożena
3g Barwińska Beata
4a Pasternak Małgorzata
4b Stodolna Maria
4c Pawlikowska Bożena
4d Seroczyńska Aleksandra
5a Grzelka Anna
5b Ciesielska Beata
5c Fiereck Jerzy
5d Tyszkiewicz Bożena
6a Beata Zielska
6b Kamińska Anna
6c Markowska Joanna
6d Pączkowska Danuta
6e Szczekało Joanna

Nauczyciele wychowawcy w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowano: piątek, 10, lipiec 2015
admin_rs

 

Klasa

Wychowawca

1a

Sikorska Aleksandra

1b

Witkowska Edyta

1c

Burza Monika

1d

Olszewska Anna

1e

Smolińska Paulina

1f

Kanicz - Tyburska Maria

2a

Zapał Elżbieta

2b

Augustyniak Lucyna

2c

Licznerska Anna

2d

Garbino Mariola

2e

Lewandowska Justyna

2f

Bożena Tomaszewska

2g

Beata Barwińska

3a

Piankowska Iwona

3b

Romanowska Katarzyna

3c

Leduchowska Ewa

3d

Abramowska Sylwia

4a

Grzelka Anna

4b

Ciesielska Beata

4c

Fiereck Jerzy

4d

Tyszkiewicz Bożena

5a

Beata Zielska

5b

Węgier-Michalczyk Agnieszka

5c

Markowska Joanna

5d

Pączkowska Danuta

5e

Joanna Szczekało

6a

Pasternak Małgorzata

6b

Szarkowska Janina

6c

Marszelewska Agnieszka

6d

Gadomska Bernadeta