Ważniejsze daty roku szkolnego 2016 /2017

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016 admin_rs
Data Wydarzenie
1.09.    uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego
09.       wybory uzupełniające do Rady Rodziców
24.09. sobota Piknik inspiracji (odpracowanie dnia 31.10.)
13.10. Ślubowanie klas pierwszych,
obchody święta szkoły
14.10.  dzień KEN
10.11. apel z okazji Dnia Niepodległości
21 -29.11. wieczorki andrzejkowe
22.12. apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
23.12. - 1.01. zimowa przerwa świąteczna
14.01. sobota

zabawy karnawałowe
(odpracowanie 2.05.)

10.01. termin wystawiania ocen śródrocznych
13.01. klasyfikacja śródroczna
17.01.  narada plenarna
18.01. - 19.01. wywiadówki
23.01. - 5.02. ferie zimowe
6.02. rozpoczęcie nowego wiosennego semestru
5.04. -7.04. rekolekcje wielkopostne
13.04- 18.04. wiosenna przerwa świąteczna
28.04. apel z okazji świąt majowych
3.06.      sobota Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy (odpracowanie 16.06.)
3.06.    termin wystawiania ocen rocznych
9.06.    klasyfikacja roczna
13.06.  narada plenarna
19.06. podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów,
21.06. Bal klas VI
23.06.

zakończenie roku szkolnego klas VI – pożegnanie absolwentów,

zakończenie roku szkolnego klas I – V,
(stan na dzień 30.08.2016)

24.06. – 31.08. ferie letnie
Odsłony: 1361