Ważniejsze daty roku szkolnego 2017/2018

Opublikowano: piątek, 29, wrzesień 2017
admin_rs

Data Wydarzenie
4.09.    uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego
09.       wybory uzupełniające do Rady Rodziców
16.09. sobota Piknik inspiracji (odpracowanie dnia 2.05.)
13.10. Ślubowanie klas pierwszych, obchody święta szkoły, dzień KEN
10.11. apel z okazji Dnia Niepodległości
20.11. - 27.11 wieczorki andrzejkowe
22.12. apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
23.12. - 1.01. zimowa przerwa świąteczna
8.01. termin wystawiania ocen śródrocznych
12.01. klasyfikacja śródroczna
13.01. sobota zabawy karnawałowe ( odpracowanie 1.06. )
16.01.  narada plenarna
17.01. - 18.01. wywiadówki
22.01. - 4.02. ferie zimowe
5.02. rozpoczęcie nowego wiosennego semestru
21.03.-23,03. rekolekcje wielkopostne
29.03.-3.04. wiosenna przerwa świąteczna
27.04. apel z okazji świąt majowych
26.05.  sobota Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy (odpracowanie 4.05.)
5.06.    termin wystawiania ocen rocznych
11.06. klasyfikacja roczna
14.06.  narada plenarna
18.06. podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów,
20.06. Dyskoteka klas VI
22.06. zakończenie roku szkolnego klas I - VII
23.06. – 31.08. ferie letnie

Ważniejsze daty roku szkolnego 2016 /2017

Opublikowano: poniedziałek, 17, październik 2016
admin_rs
Data Wydarzenie
1.09.    uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego
09.       wybory uzupełniające do Rady Rodziców
24.09. sobota Piknik inspiracji (odpracowanie dnia 31.10.)
13.10. Ślubowanie klas pierwszych,
obchody święta szkoły
14.10.  dzień KEN
10.11. apel z okazji Dnia Niepodległości
21 -29.11. wieczorki andrzejkowe
22.12. apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
23.12. - 1.01. zimowa przerwa świąteczna
14.01. sobota

zabawy karnawałowe
(odpracowanie 2.05.)

10.01. termin wystawiania ocen śródrocznych
13.01. klasyfikacja śródroczna
17.01.  narada plenarna
18.01. - 19.01. wywiadówki
23.01. - 5.02. ferie zimowe
6.02. rozpoczęcie nowego wiosennego semestru
5.04. -7.04. rekolekcje wielkopostne
13.04- 18.04. wiosenna przerwa świąteczna
28.04. apel z okazji świąt majowych
3.06.      sobota Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy (odpracowanie 16.06.)
3.06.    termin wystawiania ocen rocznych
9.06.    klasyfikacja roczna
13.06.  narada plenarna
19.06. podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów,
21.06. Bal klas VI
23.06.

zakończenie roku szkolnego klas VI – pożegnanie absolwentów,

zakończenie roku szkolnego klas I – V,
(stan na dzień 30.08.2016)

24.06. – 31.08. ferie letnie

Ważniejsze daty roku szkolnego 2015 /2016

Opublikowano: środa, 02, wrzesień 2015
admin_rs

Data

 

Wydarzenie
1.09.         uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego
09.            wybory uzupełniające do Rady Rodziców
20.09. niedziela Festyn rodzinny pod hasłem ""Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat"

/Korczak/

26.09. sobota Piknik innowacji (odpracowanie dnia 2.05.)
13.10. Ślubowanie klas pierwszych, obchody święta szkoły
14.10.       dzień KEN
10.11. apel z okazji Dnia Niepodległości
24-27.11. wieczorki andrzejkowe
22.12. apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
23.12-01.01. zimowa przerwa świąteczna
8.01. zabawy karnawałowe
12.01. termin wystawiania ocen semestralnych
15.01.       klasyfikacja semestralna
19.01.       narada plenarna
20.01-21.01. wywiadówki
25.01-7.02.       ferie zimowe
8.02. rozpoczęcie nowego wiosennego semestru
16.03–18.03. rekolekcje wielkopostne
24.03-29.03. wiosenna przerwa świąteczna
5.04.         Sprawdzian klas szóstych
4.06.  sobota Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy (odpracowanie 27.05.)
10.06.       termin wystawiania ocen rocznych
15.06.       klasyfikacja roczna
17.06.

podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów,
giełda  podręczników używanych,

20.06.       narada plenarna
22.06. Bal klas VI
24.06.       zakończenie roku szkolnego klas VI – pożegnanie absolwentów,
zakończenie roku szkolnego klas I – V,
25.06–31.08. ferie letnie

 

 

 

Ważniejsze daty roku szkolnego 2014/2015

Opublikowano: piątek, 10, lipiec 2015
admin_rs

Data

Wydarzenie

1.09.   

uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015

09.      

wybory uzupełniające do Rady Rodziców

11.10 sobota

odpracowanie dnia 10.11.

13.10.

Ślubowanie klas pierwszych

14.10. 

święto szkoły, dzień KEN

7.11.

apel z okazji Dnia Niepodległości

10.11.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( dzień odpracowany 11.10.)

24 -27.11.

wieczorki andrzejkowe

6.12. sobota

Mikołajki ( odpracowanie dnia 2.01.)

19.12.

apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

22.12. - 1.01.

zimowa przerwa świąteczna

2.01.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( dzień odpracowany 6.12.)

 5.01.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( dzień odpracowywany 10.01.)

10.01. sobota

zabawy karnawałowe ( odpracowanie  dnia 5.01.)

12.01.

termin wystawiania ocen semestralnych

21.01. - 22. 01.

wywiadówki

26.01. - 8.02.

ferie zimowe

9.02.

rozpoczęcie nowego wiosennego semestru

20.03.

Dzień Samorządności

25.03. – 27.03.

rekolekcje wielkopostne

1.04.   

Sprawdzian klas szóstych

2.04. – 7.04.

wiosenna przerwa świąteczna

30.05.    sobota

Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy (odpracowanie 5.06.)

5.06.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( dzień odpracowany 23.05.)

11.06.

termin wystawiania ocen rocznych

22.06.

podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów, giełda  podręczników używanych ,

24.06.

Bal klas VI

26.06.

zakończenie roku szkolnego klas VI – pożegnanie absolwentów,
zakończenie roku szkolnego klas I – V,

27.06. – 31.08. 

ferie letnie

Ważniejsze daty roku szkolnego 2013/2014

Opublikowano: piątek, 10, lipiec 2015
admin_rs

2.09.                           - uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2013 / 2014,

09.                              - wybory uzupełniające do Rady Rodziców,

10.10.                         - Ślubowanie klas pierwszych,

14.10.                         - święto szkoły, dzień KEN,

8.11.                            - apel z okazji Dnia Niepodległości,

25.11. -28.11.              - wieczorki andrzejkowe,

20.12.                         - apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

23.12. - 1.01.              - zimowa przerwa świąteczna,

2.01. -  3.01.               - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

10.01                          -  termin wystawiania ocen semestralnych,

11.01.                          - zabawy karnawałowe ( odpracowanie dnia 2.05. ),

16.01.                         - klasyfikacja semestralna,

20.01.                         - narada plenarna,

22.01. - 23. 01.          - wywiadówki,

27.01. - 9.02.              - ferie zimowe,

10.02.                         - rozpoczęcie nowego wiosennego semestru,

21.03.                         - Dzień Samorządności

1.04.                           - Sprawdzian klas szóstych,

17.04  – 22.04.           -  wiosenna przerwa świąteczna,

1.05.  – 3.05.              - dni wolne od nauki ( dzień 2.05. odpracowany  01.)

31.05.                          -  Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy (odpracowanie 20.06.) ,

10.06.                         -  termin wystawiania ocen rocznych,

13.06.                         -  klasyfikacja roczna,

18.06.                         - narada plenarna,

23.06.                          - podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów,

                                    - giełda  podręczników używanych ,

25.06.                          - dyskoteka klas VI,

27.06.                         - zakończenie roku szkolnego klas VI – pożegnanie absolwentów,

                                    - zakończenie roku szkolnego klas I – V, uroczyste zebranie Rady Pedagogicznej,

28.06. – 31.08.           - ferie letnie

Ważniejsze daty roku szkolnego 2012 /2013

Opublikowano: piątek, 10, lipiec 2015
admin_rs

3.09.

- uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2012 / 2013,

09.

- wybory uzupełniające do Rady Rodziców,

27.09.

- Ślubowanie klas pierwszych,

13.10.

- uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru (odpracowania dnia 2.11.),

9.11.

- apel z okazji Dnia Niepodległości,

26.11. -28.11.

- wieczorki andrzejkowe

21.12.

- apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

22.12. - 1.01.

- zimowa przerwa świąteczna,

5.01

- termin wystawiania ocen semestralnych,

5.01.

- zabawy karnawałowe (odpracowanie dnia 2.05.)

11.01.

- klasyfikacja semestralna,

15.01.

- narada plenarna,

16.01. - 17. 01.

- wywiadówki,

21.01. - 3.02.

- ferie zimowe,

4.02.

- rozpoczęcie nowego wiosennego semestru,

21.03.

- Dzień Samorządności kl.  IV-VI, Konkurs Recytatorski kl. I-III

4.04.

- Sprawdzian klas szóstych,

28.03 – 2.04.

- wiosenna przerwa świąteczna,

19.04.

- Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej,

1.05. – 3.05.

- dni wolne od nauki ( dzień 2.05. odpracowany  5.01.)

31.05.

- Dzień Dziecka – festyn rekreacyjno-sportowy,

10.06.

- termin wystawiania ocen rocznych,

17.06.

- klasyfikacja roczna,

20.06.

- podsumowanie osiągnięć naukowych i sportowych uczniów,

21.06.

- narada plenarna,

24.06.

- giełda  podręczników używanych ,

25.06.

- dyskoteka klas VI,

28.06.

- zakończenie roku szkolnego klas VI – pożegnanie absolwentów,

 

- zakończenie roku szkolnego klas I – V,

29.06. – 31.08.

- ferie letnie